Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu viimeistään 26. helmikuuta 2021.

  • Sinun tulee olla 12–20-vuotias.
  • Sinun tulee olla kuuro tai huonokuuloinen.
  • Sinun tulee pystyä ilmaisemaan itseäsi oman maasi viittomakielellä.
  • Sinulla tulee olla huoltajiesi lupa osallistua (jos olet alle 18-vuotias).

Tarvitsetko lisätietoa ennen kuin ilmoittaudut?
Ota yhteyttä Kuurojen Liittoon.