PETOLLISET YSTÄVÄT

”Petolliset ystävät” ovat viittomia, jotka viitotaan täysin tai melkein samalla tavalla kahdessa tai useammassa eri viittomakielessä, mutta viittomilla onkin sitten täysin eri merkitys. Ole tarkkana!