Tietoa projektista

Tavoite

Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta pohjoismaisista viittomakielistä lasten ja nuorten puhuttavina kielinä. Projektin tulisi korostaa, mitä viittomakieli merkitsee heille. Projektissa käytetään niitä visuaalisia medioita, joita lapset ja nuoret yleisesti käyttävät.

Osallistujat

Projektiin osallistuvat ovat 12–20-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka käyttävät oman maansa viittomakieltä ja haluavat toimia kielellisinä esikuvina. Tanskan, ruotsin, norjan, suomen ja islannin viittomakielille on viisi osallistujaa ja viittomakielelle suomi-ruotsi kaksi osallistujaa.

Yhteistyökumppanit

Osallistujien rekrytoinnista vastaavat pohjoismaiset kielenhuoltoelimet (Suomessa Kuurojen Liitto) yhdessä kuurojen nuorisotyötä eri pohjoismaissa tekevien tahojen kanssa. Pohjoismaiset kielenhuoltoelimet ja (Suomessa) Kuurojen Liitto vastaavat työpajojen sisällöstä. Yhteistyökumppaneina ovat myös Kuurojen Pohjoismainen Neuvosto (KPN) ja Kuurojen Pohjoismainen Nuorten Neuvosto (KPNN).

Organisaatio

TegnTube-projektia rahoittavat Nordplus ja Pohjoismaiden ministerineuvosto. Projektin omistajana toimii Thomas Hestbæk Andersen, johtaja, Dansk Sprognævn (Tanskan kielilautakunta). Projektia vetää Mette Bertelsen, Dansk Sprognævn, Afdeling for Dansk Tegnsprog (tanskalaisen viittomakielen osasto).

Työpajat

Projektissa toteutetaan neljä digitaalista työpajaa. Vierailevia luennoitsijoita luvassa Kuurojen Pohjoismaisesta Neuvostosta ja Kuurojen Pohjoismaisesta Nuorten Neuvostosta. Mukana myös muita esiintyjiä.

Kotisivu

Projekti tuottaa TegnTube.com-verkkosivun, joka tarjoa tekstin ja viittomakielisten videoiden muodossa tietoa pohjoismaisista viittomakielistä nuorten näkökulmasta.

YouTube

Projektiin osallistuvat tuottavat työpajoissa ja niiden välisenä aikana itsekseen tai ryhmissä videoita viittomakielestä ja kielivalinnoistaan. Videot julkaistaan YouTubessa ja TegnTube.com-sivustolla.

Kielilähettiläsohjelma

Osallistujat oppivat tietoja ja taitoja, joiden myötä he voivat toimia viittomakielilähettiläinä omassa maassaan. Jokainen maa luo oman kielilähettiläsohjelmansa kun projekti on päättynyt.

Tietoa projektista

Haluatko lisää tietoa projektista?

SEURAA PROJEKTIA