Tietoa projektista

Tietoa sivustosta TegnTube-sivusto on suunnattu viittomakielestä kiinnostuneille lapsille ja nuorille Pohjoismaissa, mutta myös viittomakielisten kuurojen ja huonokuuloisten lasten aikuisille omaisille ja lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Sivustolla on videoita, joissa lapset ja nuoret kertovat arjestaan ja mitä viittomakieli heille merkitsee. Saat myös vinkkejä kuurojen kanssa kommunikointiin. Materiaali soveltuu opetuskäyttöön kouluissa. 

Sivusto sisältää tietoa Pohjoismaisten kahdeksasta eri kansallisista viittomakielistä. Täällä opit kielioppia ja historiaa ja miten viitotaan luvut ja viikonpäivät, sekä kuukausien ja sormiaakkosten viittomat. Mitä yhtäläisyyksiä kielten välillä on ja mitä niitä erottaa? Onko petollisia ystäviä, mitä kannattaa varoa? Miten pohjoismaiset viittomakieliset kommunikoivat keskenään ja mitä pohjoismaisilla viittomilla tarkoitetaan? 

TegnTube-sivusto on Pohjoismaiden viittomakieliverkoston toteuttama projekti vuosina 2020–2022. Projektia rahoittivat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Nordplus. Lisäksi projektin yhteistyökumppaneina toimivat Pohjoismaiden kuurojen nuorisojärjestöt, Kuurojen Pohjoismainen Neuvosto ja Pohjoismainen Nuorten neuvosto. 

Lue lisää Pohjoismaisen viittomakielten verkostosta täältä.