Tietoa projektista

TegnTube-sivusto on suunnattu niin viittomakielestä kiinnostuneille lapsille ja nuorille Pohjoismaissa kuin myös viittomakielisten kuurojen ja huonokuuloisten lasten aikuisille omaisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Sivustolla on videoita, joissa lapset ja nuoret kertovat arjestaan ja siitä, mitä viittomakieli heille merkitsee. Saat myös vinkkejä kuurojen kanssa kommunikointiin. Materiaali soveltuu hyvin myös opetuskäyttöön kouluissa. 

Sivusto sisältää tietoa Pohjoismaiden kahdeksasta kansallisesta viittomakielestä. Voit oppia hieman niiden kielioppia ja historiaa sekä viittomistosta viikonpäivät, kuukaudet, sormiaakkoset, kysymysviittomia ja osan lukuviittomista. Mitä yhtäläisyyksiä näiden kielten välillä on ja millaisia eroavuuksia? Onko petollisia ystäviä, joita kannattaa varoa? Miten eri maiden viittomakieliset Pohjoismaissa kommunikoivat keskenään, ja mitä pohjoismaisella viittomisella tarkoitetaan? 

TegnTube-sivuston on tuottanut pohjoismainen viittomakielten verkosto projektissaan vuosina 2020–2022. Projektia rahoittivat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Nordplus. Yhteistyökumppaneina toimivat pohjoismaiset kuurojen nuorisojärjestöt, Kuurojen Pohjoismainen Neuvosto ja Kuurojen Pohjoismainen Nuorten neuvosto. 

Lue lisää pohjoismaisesta viittomakielten verkostosta täältä.