Suomalaisen viittomakielen kielioppi

Mitä ovat huuliot, kysyvät kasvonilmeet ja kuvailevat viittomat? Kuinka muodostetaan kieltoilmauksia? Opi suomalaisen viittomakielen kielioppia tästä. Kielivalikosta voit valita toisen maan viittomakielen, jos haluat nähdä videoita muista Pohjoismaista.

VIITTOMISTON KOLME PÄÄLUOKKAA

Viittomisto voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: leksikaalisiin viittomiin, kuvaileviin viittomiin ja osoituksiin.

HUULIOT (SUUN LIIKKEET)

Huuliot eli suun liikkeet ovat tärkeä osa viittomista. Huulio voi olla pysyvä osa viittomaa. Monien viittomien yhteydessä voidaan kuitenkin käyttää useampia huulioita, ja tällöin huulion vaihtaminen yleenä muuttaa viittoman merkitystä. Esimerkiksi viittoma KUPARI voi saada huulion [kupari], [pronssi] ja [ruoste].

KYSYMYSVIITTOMAT

Linkit

VERBIEN TAIVUTUS

KIELTOMUODOT

Suomalaisessa viittomakielessä kielteisyyttä ilmaistaan sekä kieltomuotoisilla viittomilla että pään ja kasvojen liikkeiden avulla. Tavallisin kieltoa ilmaiseva pään liike on pään pudistelu.

Linkit

SORMIAAKKOSET

Linkit

NUMEROT JA VIITTOMAT, JOIHIN ON UPOTETTU LUKUVIITTOMA

Linkit

VIIKONPÄIVÄT

KUUKAUDET

Linkit