Norsk tegnspråksgrammatik

Hvordan ser munnbevegelser ut, spørretegn, avbildende tegn og negasjoner ut på norsk tegnspråk? Her får du lære litt om tegnspråk grammatikk. Ved å endre språkversjonen kan du se videoer fra de andre nordiske landene.

Tre typer tegn

På norsk tegnspråk er det flere typer tegn. Her kan du få vite litt mer om leksikale tegn, avbildende tegn og peking.

Lenker

Munnbevegelser

Munnbevegelse er en viktig del av norsk tegnspråk. Her kan du få vite litt mer om forskjellige typer munnbevegelser som finnes i norsk tegnspråk.

Lenker

Spørretegn

Her kan du se hvordan man lagager spørrende sætninger.

Lenker

Bøyning av verb

Man kan bøye tegn på norsk tegnspråk. Bli klokere på hvordan man gjør dette.

Lenker

Negasjoner

Det er forskjellige måter man kan danne bekreftende og nektende setninger på. Her kan du få vite mer om nektende setninger.

Lenker

Håndalfabetet

På norsk tegnspråk kan man stave ord for fenomener og begrep som det ikke finnes faste og etablerte tegn for. Det kan man for eksempel gjøre ved hjelp av håndalfabetene. Norge har som det eneste nordiske landet to håndalfabet. Det mest utbredte i dag er enhåndsalfabetet som har sin opprinnelse i Trondheim. Det mindre utbredte er tohåndsalfabetet som oppstod på Østlandet.

Lenker

Tall

På norsk tegnspråk kan man sammensette tegn med talltegn. Her kan du se hvilke tegn som kan sammensettes.

Lenker

Måneder

Lenker

UkedageR

Lenker