Svensk teckenspråksgrammatik

Hur ser munrörelser, frågeordstecken, avbildande tecken och negationer ut i svenskt teckenspråk? Här får du lära dig lite om teckenspråksgrammatik. Genom att byta språkversion kan du se videofilmer från de andra nordiska länderna.