Sammenlign nordiske tegn

Har du tenkt på hvordan tegn varierer avhengig av hvor i Norden du kommer fra?
Her kan du sammenligne ukedage / måneder / spørretegn / håndalfabetet (ABC) / tall.

Sammenlign ukedage

Sammenlign måneder

Sammenlign spørretegn

Sammenlign håndalfabetet (ABC)

Sammenlign tall 1-20