Sammenlign tall 1-20

Har du tenkt over hvordan tegnene varierer alt etter hvor i Norden du kommer fra?
Her kan du sammenligne tall 1-20.