Om prosjektet

Hensikt

Formålet med prosjektet er å skape bevissthet om de nordiske tegnspråkene som språk som snakkes av barn og unge. Prosjektet skal markere hva tegnspråk betyr for dem. I tillegg må de visuelle mediene som brukes spesielt av barn og unge brukes.

Deltakere

Prosjektdeltakerne er barn og unge i alderen 12-20 som snakker landets tegnspråk og som ønsker å fungere som språklige forbilder. Det er fem deltakere for tegnspråkene dansk, svensk, norsk, finsk og islandsk, samt to deltakere for tegnspråket finsk-svensk.

Samarbeidspartnere

Nordiske språkråd og ungdomsforeninger for døve vil rekruttere deltakere. Språkrådene er ansvarlige for det faglige innholdet i workshopene. I tillegg er Døves Nordiske Råd og Døves Nordiske Ungdomsråd partnere.

Organisasjon

TegnTube er et prosjekt finansiert av Nordplus og Nordisk Ministerråd. Prosjekteier er Thomas Hestbæk Andersen, direktør, Dansk Språkråd. Prosjektledelsen håndteres av Mette Bertelsen fra Dansk Språkråd - Afdeling for Dansk Tegnsprog.

Verksteder

Prosjektet vil gjennomføre fire digitale verksteder. Gjestetaler fra Døves Nordiske Råd og Døves Nordiske Ungdomsråd er invitert, samt eksterne foredragsholdere.

Hjemmeside

Prosjektet vil resultere i et nettsted - TegnTube.com - der besøkende via tekst og videoer kan bli klokere om de nordiske tegnspråk, sett fra et ungt perspektiv.

YouTube

I løpet av og mellom verkstederne produserer prosjektdeltakerne hver for seg og i grupper en serie videoer om tegnspråk og språkvalg, som er lagt ut på TegnTube.com og på YouTube.

Ambassadørprogram

Prosjektverkstedet vil "trene" deltakerne til å fungere som tegnspråksambassadører i sine egne land. Et eventuelt ambassadørprogram varetages af det enkelte land efter endt projekt.