Om prosjektet

Nettsiden TegnTube retter seg mot barn og unge som er nysgjerrige på tegnspråk i Norden , men også voksne pårørende til tegnspråklige døve eller hørselshemmede barn, og fagpersoner som jobber med barn og unge.

Her kan du se videoer der tegnspråklige barn og unge forteller om hverdagen sin og hva tegnspråk betyr for dem. Du vil også få tips om hvordan du kan kommunisere med døve. Materialet kan med fordel brukes i skolen.

Nettsiden inneholder informasjon om de åtte ulike nasjonale tegnspråkene i de nordiske landene. Her får du lære litt om grammatikk og historie, hva tegn er for tall, ukedager, måneder, og hvilket håndalfabet som brukes i de ulike landene. Hva er likhetene og forskjellene mellom språkene? Er det noen falske venner å passe på? Hvordan kommuniserer tegnspråklige fra de nordiske landene med hverandre, og hva er nordiske tegn?

TegnTube-nettsiden er et prosjekt drevet av Nordic Sign Language Network i 2020–2022 og finansiert med midler fra Nordisk Ministerråd og Nordplus. Ungdomsorganisasjoner for døve i de nordiske landene, Nordisk råd for døve og Nordisk Ungdomsråd er også samarbeidspartnere i dette prosjektet.

Les mer om Det Nordiske Tegnspråksnetverk her.