VELKOMMEN TIL PROSJEKT NORDISK TEGNTUBE

Er du mellom 12 og 20 år? Er du døv eller hørselshemmet? Liker du å fortelle på norsk tegnspråk?

#TegnTube

Nyheter

TegnTube er et prosjekt rettet mot barn og unge mellom 12 og 20 år fra hele Norden. Prosjektdeltakerne følger fire digitale verksteder i løpet av mars og april 2021. Da tar vi for oss de nordiske tegnspråkene, samtidig som vi produserer kule tegnspråkopplæringsklipp og spennende fortellinger med egne mobiltelefoner. Videoene vil bli lagt ut på TegnTube.com og på Youtube, slik at andre barn og unge også kan få vite mer om tegnspråkene som språk som snakkes av unge i hele Norden.

Fire grunner til å delta i prosjektet

Bli med i et språkfelleskap

Delta i spennende digitale verksteder og møt andre tegnspråklige barn og unge fra Norden.

Bli med selv til å lage innholdet

Lag YouTube-videoer som skal bidra til at barn og unge kan lære mer om tegnspråk som språk.

Få et honorar

Din innsats i prosjektet er viktig, og du vil få et honorar på 500 danske kroner.

Gjør andre klokere på ditt tegnspråk

Etter prosjektet er du klar til å være tegnspråkambassadør og fortelle andre barn og unge om språk.

Delta i digitale verksteder

Du vil delta på fire digitale verksteder på Zoom fra mars til april 2021. Mellom verkstedene løser du små oppgaver som f.eks intervjue hverandre og ta opp videoer alene eller sammen med andre deltakere. Deltakerne er enten fra ditt eget land eller fra andre nordiske land.

PRESENTASJON / VERKSTED

FØLG PROSJEKTET

#TegnTube