VELKOMMEN TIL PROSJEKT NORDISK TEGNTUBE

TegnTube er et prosjekt finansiert av Nordplus og Nordisk Ministerråd. Prosjektets formål er å skape oppmerksomhet om de nordiske tegnspråk som språk som snakkes av unge.

#TegnTube

Møt unge, som taler forskjellige nordiske tegnspråk

Finland

Suomalainen viittomakieli

Sara
Severi
Julius
Iida
Monika

Danmark

Dansk tegnsprog

Josefine
Hertha
Simikka
Victor
Jessica

Sverige

Svenskt teckenspråk

Alice
Moa
Paulina
Ellen
Patricia

Om prosjekt TegnTube

TegnTube er et prosjekt rettet mot barn og unge mellom 12 og 20 år fra hele Norden. Prosjektdeltakerne følger fire digitale verksteder i løpet av mars og april 2021. Da tar vi for oss de nordiske tegnspråkene, samtidig som vi produserer kule tegnspråkopplæringsklipp og spennende fortellinger med egne mobiltelefoner. Videoene vil bli lagt ut på TegnTube.com og på Youtube, slik at andre barn og unge også kan få vite mer om tegnspråkene som språk som snakkes av unge i hele Norden.

FØLG PROSJEKTET

#TegnTube