Om projektet

Formål

Projektets formål er at skabe opmærksomhed omkring de nordiske tegnsprog som sprog, der tales af børn og unge. Projektet skal fremhæve, hvad tegnsprog betyder for dem. Hertil skal de visuelle medier, der især bruges af børn og unge tages i brug,

Deltagere

Projektets deltagere er børn og unge i alderen 12-20 år, der taler deres lands tegnsprog, og som har lyst til at fungere som sproglige rollemodeller. Der er fem deltagere for tegnsprogene dansk, svensk, norsk, finsk og islandsk samt to deltagere for tegnsproget finlandssvensk.

Samarbejds-partnere

De nordiske sprognævn og ungdomsforbund for døve skal rekruttere deltagerne. Sprognævnene er ansvarlige for det faglige indhold af workshoppene. Derudover står Døves Nordiske Råd og Døves Nordiske Ungdomsråd som samarbejdspartnere.

Organisation

TegnTube er et projekt finansieret af Nordplus og Nordisk Ministerråd. Projektejer er Thomas Hestbæk Andersen, direktør, Dansk Sprognævn. Projektledelsen varetages af Mette Bertelsen fra Dansk Sprognævn - Afdeling for Dansk Tegnsprog.

Workshops

Projektet har i marts og april 2021 gennemført fire online workshops. Temaer: Intro til nordiske tegn, produktion af video til sociale medier, sproglige fænomener i de nordiske tegn, identitet, translanguaging, nordiske tegnsprogshistorie, FN’s børnekonvention og FN’s handicapkonvention.

Hjemmeside

Projektet skal munde ud i en hjemmeside - TegnTube.com - hvor besøgende via tekst og videoer kan blive klogere på de nordiske tegnsprog, set fra et ungt perspektiv.

YouTube

Projektets deltagere producerer under og mellem workshoppene individuelt og i grupper en række videoer om tegnsprog og sprogvalg, som lægges på TegnTube.com og på YouTube.

Ambassadør-program

Projektets workshop skal "uddanne" deltagerne til fungere som tegnsprogs-ambassadører i deres egne lande. Et eventuelt ambassadørprogram varetages af det enkelte land efter endt projekt.