Om projektet

Hjemmesiden TegnTube henvender sig til børn og unge, som er nysgerrige på tegnsprog i Norden. Siden henvender sig også til voksne pårørende til døve og hørehæmmede, der taler tegnsprog, og til professionelle, der arbejder med døve og hørehæmmede børn og unge.

Her kan du se film, hvor børn og unge, der taler tegnsprog, fortæller om deres hverdag og om tegnsprogets betydning for dem. Du kan også få tips til, hvordan man kan kommunikere med døve. Materialet kan med fordel anvendes i skoler.

På hjemmesiden findes der information om de otte forskellige nationale tegnsprog i Norden. Her kan du lære lidt om grammatik og historie. Hvordan taltegn, tegn for ugedage og måneder og håndalfabetet ser ud. Hvilke ligheder er der mellem sprogene, og hvad skelner dem fra hinanden? Findes der falske venner, som man skal passe på? Hvordan kommunikerer tegnsprogstalende med hinanden i de nordiske lande og hvad er nordiske tegn for noget?

Hjemmesiden TegnTube er et projekt, som det Nordiske Tegnsprogsnetværk har kørt mellem 2020-2022. Projektet er finansieret med midler fra Nordisk Ministerråd og Nordplus. I projektet har også ungdomsforbundene for døve medvirket samt Døves Nordiske Ungdomsråd og Døves Nordiske Råd.

Læs mere om Det Nordiske Tegnsprogsnetværk her.