Om projektet

Mål

Projektets mål är att skapa uppmärksamhet kring de nordiska teckenspråken som språk, som de talas av barn och unga. Projektet ska också belysa vad teckenspråken betyder för dem i deras vardag. Visuella medier som barn och ungdomar brukar använda kommer att användas.

Deltagare

Projektdeltagarna är barn och unga i åldrarna 12-20 år, som talar sitt lands teckenspråk och som vill fungera som språkliga förebilder. Det finns plats för fem deltagare för respektive språk: dansk, svensk, norsk, finsk och isländskt teckenspråk samt två deltagare för finlandssvenskt teckenspråk.

Samarbetspartner

De nordiska språknämnderna och de nordiska ungdomsförbunden för döva rekryterar deltagarna. Språknämnderna ansvarar för innehållet i workshoparna. Dövas Nordiska Råd och Dövas Nordiska Ungdomsförbund är samarbetspartner.

Organisation

TegnTube-projektet finansieras med medel från Nordplus och Nordiska Ministerrådet. Projektägare är Thomas Hestbæk Andersen, direktör, Dansk Sprognævn. Projektledare är Mette Bertelsen från Dansk Sprognævn - Afdeling for Dansk Tegnsprog.

Workshoppar

Projektet ska genomföra fyra digitala workshopar. Gästföreläsare från Döves Nordiska Råd og Dövas Nordiska Ungdomsråd samt externa föreläsare deltar.

Webbplats

Projektets mål är att ta fram en webbplats - TegnTube.com - där besökarna via text och teckenspråksfilmer får kunskaper om de nordiska teckenspråken utifrån de ungas perspektiv.

YouTube

Projektdeltagarna producerar, ensamma eller i grupper, videofilmer om teckenspråk och språkval, som läggs ut på TegnTube.com och på YouTube.

Ambassadörsprogram

Projektets workshopar "utbildar" deltagarna till att fungera som teckenspråksambassadörer i sina egna länder. Varje land bestämmer om ett eventuellt ambassadörsprogram efter att projektet avslutats.