Om projektet

Webbplatsen TegnTube vänder sig till barn och unga som är nyfikna på teckenspråken i Norden, men även vuxna anhöriga till teckenspråkiga döva eller hörselskadade barn samt yrkesmänniskor som arbetar med barn och unga.

Här kan du se filmer där teckenspråkiga barn och unga berättar om deras vardag och teckenspråkets betydelse för dem samt få tips på hur man kan kommunicera med döva. Materialet kan med fördel användas i skolor.

På webbplatsen finns information om de åtta olika nationella teckenspråken i Norden. Här får du lära sig lite om grammatik och historia, hur siffertecken, tecken för veckodagar och månader samt handalfabetet ser ut. Vad finns det för likheter mellan språken och vad skiljer dem åt? Finns det falska vänner som man bör se upp med? Hur kommunicerar teckenspråkiga med varandra i de nordiska länderna och vad är nordiska tecken för något?

Webbplatsen TegnTube togs fram i ett projekt som Nordiska teckenspråksnätverket bedrev 2020–2022 och finansierades med medel från Nordiska ministerrådet och Nordplus. I projektet medverkade även ungdomsförbund för döva i de nordiska länderna samt Dövas Nordiska Ungdomsråd och Dövas Nordiska Råd.

Läs mer om Nordiska teckenspråksnätverket här.