Jämför handalfabetet (ABC)

Har du tänkt på hur tecken varierar beroende på var i Norden du kommer ifrån?
Här kan du jämföra handalfabetet (ABC).