Velkommen Tervetuloa Välkommen Velkomín till TegnTube

Vill du veta mer om nordiska teckenspråk?

Hur tecknar man på olika språk?

Svenskt teckenspråk

Svenska teckenspråkets
grammatik

Nordens små teckenspråk

Grönländskt teckenspråk

Färöiskt
teckenspråk