Jämför siffertecken 1-20

Har du tänkt på hur tecken varierar beroende på var i Norden du kommer ifrån?
Här kan du jämföra siffertecken 1-20.